Familie mediation

Home » Services » Familie mediation

Jullie hebben een conflict in de familiesfeer en komen er met elkaar niet uit.

Bij problemen in de familiesfeer verslechtert de communicatie meestal doordat emoties, onbegrip en wantrouwen zich opstapelen. Onder begeleiding van een mediator komen de emoties vaak weer tot rust, verandert onbegrip in begrip en gaat wantrouwen over in vertrouwen. Daarna kunnen jullie openlijk en met respect voor elkaars belangen de werkelijke problemen bespreken en daar een oplossing voor zoeken.

Bij mediation lossen partijen hun conflict zelf op via de bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Ook als er al een procedure bij de rechter loopt, kunnen jullie nog kiezen voor mediation. Jaarlijks worden honderden procedures gestopt, omdat families er met hulp van een mediator in zijn geslaagd zelf een oplossing te vinden.

Familie mediation kan hulp bieden bij conflicten over bijvoorbeeld een erfenis, bewind, curatele en mentorschap. De mediator bemiddelt. Dat betekent dat hij de gesprekken begeleidt op zo’n manier dat de partijen tot overeenstemming kunnen komen. De mediator spreekt geen oordeel uit en bemoeit zich ook niet inhoudelijk met de zaak.

Hij is onpartijdig, en heeft geen persoonlijke of zakelijke relatie met een partij. Hij kijkt wel of een eventuele oplossing ook praktisch uitvoerbaar is.

WAAROM FLOOR MEDIATION?

Erkend en gekwalificeerd MfN- en ADR mediator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Ruime ervaring als mediator coach en jurist

Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment

Redelijk uurtarief

The end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards

Flexibele werktijden

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate

Ik kom naar u toe

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with