Mediation

Wat is mediation nu eigenlijk?
In deze video wordt dat uitgelegd.

WAAROM FLOOR MEDIATION?

Erkend en gekwalificeerd MfN-mediator.

Lid Vereniging Arbeidsmediators Nederland, Groep Arbeidsmediation, Vereniging voor arbeidsrecht

Ruime ervaring als mediator coach en jurist

Iedere situatie is uniek. Gelukkig heb ik legio dossiers om op terug te vallen.

Redelijk uurtarief

Duidelijke afspraken en marktconforme prijzen, om u niet met onnodig hoge kosten op te zadelen.

Flexibele werktijden

Conflicten houden zich niet aan de 9 tot 5 mentaliteit. Ik dus ook zeker niet!

Ik kom naar u toe

Uw werkleven is druk. Ik kan u daarom op locatie naar keuze bezoeken.

MIJN DIENSTEN

OVER MIJ

Mijn naam is Loes Floor.

Ik ben MfN register mediator, met specialisatie arbeidsmediation, business mediation en familie-mediation. Met de beschermde titel MfN register mediator voldoe ik aan de door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) vastgestelde vakbekwaamheidseisen. Ik heb een rechtenstudie afgerond aan de Universiteit Leiden met als specialisatie Arbeidsrecht. Daarnaast heb ik een een 3-jarige Post HBO-opleiding tot coach gevolgd bij Phoenix Opleidingen in Utrecht.

Meer weten over mij? Klik op de button hieronder, of lees hieronder verde

VEELGESTELDE VRAGEN

Mediation is een manier om gezamenlijk een conflict op te lossen met hulp van een onafhankelijke derde: de mediator. De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van een oplossing. Hij is onpartijdig en oordeelt niet. Anders dan bij rechtszaken, blijven de partijen bij mediation autonoom, en hebben ze zelf invloed op de uitkomst. Voorwaarde bij mediation is dat de partijen vrijwillig meewerken.

Een mediator is een deskundige bemiddelaar die de partijen helpt om vastgelopen conflicten weer in beweging te krijgen, en onderhandelingen begeleidt.

‘Mediator’ is een onbeschermde titel. Gekwalificeerde registermediators staan ingeschreven in de beroepsregisters van MfN en/of ADR. Zij moeten voldoen aan strikte kwaliteitseisen, en werken onder vastgestelde condities.

De mediator begeleidt de communicatie en de onderhandelingen tussen de partijen. De mediator zorgt ervoor dat je vertrouwelijk en onder geheimhouding kunt vertellen wat je dwars zit. De mediator begeleidt de partijen om vanuit hun werkelijke belangen tot een voor ieder optimale oplossing te komen waar beiden achter staan. De mediator spreekt geen oordeel uit en geeft geen inhoudelijke bijdrage. Hij let er wel op dat de gevonden oplossing in de praktijk uitvoerbaar is. De mediator houdt zich aan het reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Hierin staat onder andere dat hij een geheimhoudingsplicht heeft en onafhankelijk, neutraal en voortvarend moet optreden.

“All conflicts, no matter how intractable, are capable of peaceful resolution”

– Nelson Mandela

MEDIATION VOOR ARBEIDSCONFLICTEN

Arbeidsconflicten kunnen vele oorzaken hebben. Denk aan gebrek aan waardering, onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden, miscommunicatie, een verstoorde arbeidsrelatie. Hierdoor ontstaat stress, jullie ontlopen elkaar, en het werkplezier neemt af. Dit leidt veelal tot een lagere productiviteit en ziekteverzuim. Voor iedereen is dit een onwenselijke situatie die zo snel mogelijk moet worden opgelost, zodat de arbeidsrelatie kan worden hersteld of beëindigd.

Arbeidsmediation wordt veel toegepast bij arbeidsconflicten. Een groot voordeel van mediation tegenover een juridische procedure is, dat werkgever en werknemer zelf actief samenwerken om te komen tot een voor beiden aanvaardbare oplossing. Jullie hebben zelf maximaal invloed op de uitkomst, en de mediation is vertrouwelijk. Als de mediation niet slaagt, dan kunnen jullie nog steeds de rechter om een oordeel vragen. Kortom, er is met mediation maar weinig te verliezen en de slagingskans is groot.

WAT KUN JE VAN MIJ VERWACHTEN?

Mijn passie is om jullie te helpen samen het geschil op te lossen.
Zonder betrokkenheid van een advocaat of rechter, dus zonder verdere escalatie. Liever eigen verantwoordelijkheid nemen, met oog voor elkaars belangen. Ik help jullie om met aandacht naar elkaar te luisteren, en weer begrip voor elkaar te krijgen. Door interventies laat ik jullie kijken naar je eigen aandeel, empower ik, en laat ik jullie creatieve oplossingen bedenken.

Ik doe alles wat in mijn vermogen ligt om jullie daarbij te helpen. Mijn juridische opleiding en ervaring als coach komen hierbij zeer goed van pas. Hierdoor kan ik zaken vaak beter inzichtelijk maken.

Mijn aanpak is erop gericht om te zorgen dat jullie zo snel mogelijk een duurzame oplossing vinden waar jullie beiden achter staan.

ARBEIDSMEDIATION: VOOR WIE?

Voor werkgevers en werknemers die samen hun conflict willen oplossen, met respect voor elkaar. Zonder de regie uit handen te geven, en zonder ingewikkelde juridische procedures waarin je vaak lijnrecht tegenover elkaar komt te staan.

HET PROCES VAN MEDIATION

Allereerst is er een voorbereidingsfase, om te bezien of er een klik is met de mediator, en of mediation in jullie geval geschikt is. Zo ja, dan wordt er een mediationovereenkomst ondertekend. Hierin staan alle afspraken voor het mediationtraject, zoals de vertrouwelijkheid en de geheimhouding, de aard van het conflict, en het afgesproken uurtarief.

Daarna begint het eigenlijke mediationproces, dat in feite bestaat uit 3 fasen.

1. Verleden: Hoe is het geschil ontstaan? Wat houdt jullie verdeeld?

Jullie krijgen de gelegenheid om elkaar je verhaal te vertellen, en de onderliggende oorzaken van de problemen komen aan de orde.  Hierdoor verbetert de communicatie, en ontstaat er meer begrip voor elkaar.

2. Heden: Welke belangen spelen er?

Achter elk standpunt zitten belangen. We gaan actief op zoek naar jullie belangen. Er zullen tegenstrijdige belangen zijn, maar ook gezamenlijke. Het is aan jullie om deze zo goed mogelijk boven tafel te krijgen.

3. Toekomst: De oplossing.

Jullie werken samen om een oplossing in wederzijds belang te vinden. Jullie onderhandelen en zoeken creatief naar een oplossing.  Als jullie deze hebben gevonden, dan legt de mediator de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Na ondertekening hiervan is de mediation afgerond.

NEEM NU CONTACT MET MIJ OP

Wil je jouw conflict snel uit de wereld helpen? Of wil je graag weten wat mediation voor jou zou kunnen betekenen? Neem dan nu contact met mij op. Mr. Loes Floor

Als mediator ben ik werkzaam in de omgeving van Den Haag, Haarlem, Leiden, Noordwijk en Hoofddorp.

WAT ZEGGEN ANDEREN OVER MIJ?